Προφιλ Εταιρειας

Η Εταιρική Ταυτότητα της GreenCOM

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ( 15.000,00 ) ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ : ΜΗΔΕΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 152533106000

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΟΓΚΟΤΗ ΑΡΙΘΜ. 3 – Τ.Κ. 54624

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΕΝΕΡΓΗ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΡΕΦΗ 10 – Τ.Κ. 54248 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ – Τ.Κ. 57012 – ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ :

ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΧΡΗΜΑ – ΠΟΣΟ : 14.970,00 – ΠΟΣΟΣΤΟ : 99,80%

ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΧΡΗΜΑ – ΠΟΣΟ : 20,00 – ΠΟΣΟΣΤΟ : 0,20%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : ΚΟΛΙΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΦΜ: 108912521 & ΑΔΤ: ΑΟ221656/ 26-11-2019