πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης

Τι ειναι το πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης

πιστοποιητικο-ενεργειακης-αποδοσηςγια την ενεργειακη αναβαθμισηΤο πιστοποιητικό ενεργειακης αποδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 

Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

  • Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα: Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
  • Υφιστάμενα:
  1. Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα), καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
  2. Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  3. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «εξοικονομηση κατ΄ οικον»

Μελετη Ενεργειακης Αποδοσης

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων έχει σαν στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική. Οι βελτιώσεις αφορούν το κτιριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ407/9-4-2010 από την 1 Οκτωβρίου 2010 για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε νέα κτίρια ή υφιστάμενα κτίρια τα οποία ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ. Επίσης τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία. Για τα κτίρια ή τμήματα αυτών κάτω των 50 τ.μ. δεν απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αλλά υπάρχει η υποχρέωση της συμμόρφωσης της θερμομονωτικής επάρκειας με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής γίνεται Ενεργειακή Επιθεώρηση του έργου από Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός από το μελετητή, και εκδίδεται το απαραίτητο πιστοποιητικο ενεργειακης αποδοσης (Π.Ε.Α.)

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας μπορείτε να αντλήσετε εδώ ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας